ދިވެހިން ކިހިނެ ސައިޓުގަ ސުވާލު ލިޔެވޭތަދޯ

ދިވެހިން ކިހިނެ ސައިޓުގަ ސުވާލު ލިޔެވޭތަދޯ

މިކަން ފުރިހަމަކޮށް ކުރާނެ ގޮތް ކިޔާލަދީބަަލަ

Home Topics Machine Learning ދިވެހިން ކިހިނެ ސައިޓުގަ ސުވާލު ލިޔެވޭތަދޯ

Tagged: 

 • Creator
  Question
 • #276
  Aiham Test
  Participant
  Up
  0
  Down
  ::

  މިކަން ފުރިހަމަކޮށް ކުރާނެ ގޮތް ކިޔާލަދީބަަލަ

 • You must be logged in to reply to this Question.